Miễn phí vận chuyển toàn cầu

Chính sách Bảo mật

Mục 1 - chúng tôi làm gì với thông tin của bạn?

Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, là một phần của quá trình mua và bán, chúng tôi thu thập personal thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.

Khi bạn duyệt cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận giao thức Internet (IP) địa chỉ máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng ta tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành.

Tiếp thị qua email: Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng, sản phẩm mới và các cập nhật khác của chúng tôi.

Mục 2 - sự đồng ý

Làm thế nào để bạn có được sự đồng ý của tôi?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi personal thông tin để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại giao dịch mua, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó chỉ vì lý do cụ thể.

Nếu chúng tôi yêu cầu của bạn personal thông tin cho một lý do thứ yếu, chẳng hạn như tiếp thị, chúng tôi sẽ hỏi trực tiếp bạn để được bày tỏ sự đồng ý của bạn hoặc cung cấp cho bạn cơ hội từ chối.
Làm thế nào để tôi rút lại chấp thuận của tôi?

Nếu sau khi chọn tham gia, bạn thay đổi quyết định, bạn có thể rút lại sự đồng ý để chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại contact@butikjamtangan.com

Phần 3 - tiết lộ

Chúng tôi có thể tiết lộ của bạn personal thông tin nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
Thanh toán:
Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp đều tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS thiết lập do Hội đồng Tiêu chuẩn An toàn PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các nhãn hiệu như Visa, MasterCard, American Express và Discover.

Yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng của cửa hàng và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Mục 4 - dịch vụ của bên thứ ba

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng bởi chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn đến mức cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào đó, chẳng hạn như các cổng thanh toán và xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật riêng của họ đối với những thông tin chúng tôi được yêu cầu phải cung cấp cho họ để giao dịch mua bán liên quan đến bạn.

Đối với những nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách thức personal thông tin sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp.

Đặc biệt, hãy nhớ rằng các nhà cung cấp dịch vụ nhất định có thể nằm trong hoặc có các cơ sở nằm trong một thẩm quyền khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ bên thứ ba thì thông tin của bạn có thể trở nên tuân theo pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở đó có trụ sở.

Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi một cổng thanh toán ở Hoa Kỳ, thì personal thông tin được sử dụng để hoàn thành giao dịch đó có thể được tiết lộ theo luật của Hoa Kỳ, bao gồm cả Đạo luật Yêu nước.

Một khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng của chúng tôi hay được chuyển hướng đến một trang web của bên thứ ba hoặc ứng dụng, bạn không còn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật hoặc website của chúng tôi Điều khoản của Dịch vụ.

Mục 5 - bảo mật

Để bảo vệ personal thông tin, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, sử dụng sai mục đích, bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy một cách không phù hợp.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, các thông tin được mã hóa bằng công nghệ lớp ổ cắm an toàn (SSL) và lưu trữ với một mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương pháp truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử là 100% an toàn, chúng tôi làm theo tất cả các yêu cầu PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp chung được chấp nhận bổ sung.

Phần 6 - tuổi đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là độ tuổi chiếm đa số trong tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ nào của bạn sử dụng trang web này.

Mục 7 - thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem xét nó thường xuyên. Các thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay sau khi posttrên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây rằng chính sách đã được cập nhật, để bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó.

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển giao cho các chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

Câu hỏi và thông tin liên lạc

Nếu bạn muốn: truy cập, sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ personal thông tin chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc đơn giản là muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nhân viên tuân thủ quyền riêng tư của chúng tôi tại contact@butikjamtangan.com

Phong cách nhạc pop © Bản quyền 2022. Đã đăng ký Bản quyền
4660 La Jolla Village Drive, Suite 100, San Diego, CA 92122

Giỏ hàng

×